Content1 | col2

SECA/Marpol tillegg fra 8. januar 2015

Redusering av satser på SECA / Marpol tillegg fra 8. januar 2015

 

SECA / Marpol tillegg for internasjonal transport hvor fergetransport inngår

United Nations International Maritime Organization (IMO) har pålagt rederiene å kutte svovelinnholdet i drivstoffet fra 1% til 0,1%. Bakgrunnen for pålegget ligger i MARPOL konvensjonen. Dette gir en betydelig tilleggskostnad da det nye drivstoffet er vesentlig dyrere enn det som benyttes i dag. Vi beklager innføringen av dette nye gebyret, men det blir et bidrag til et bedre miljø å slippe ut mindre svovel. SECA vil komme som egen post på fakturaene for internasjonale frakter. (www.imo.org.)

Konsekvensen av denne endringen har endret seg litt fra uke til uke siden desember og siste nytt er at dette er halvert i forhold til hva vi ble varslet medio desember. Tillegget vil endre seg fra måned til måned. Det er fergeselskapene som krever inn dette for å dekke sine økte kostnader.

Norge / Sverige - Danmark 4 NOK pr påbegynt lm
Norge / Sverige – Kontinentet 10 NOK pr påbegynt lm
Norge / Sverige – Øst Europa 20 NOK pr påbegynt lm
Basert på fergeselskapenes rater pr 8.1.2015 omregnet fra 17 linemeter til 13,6 lastemeter.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner