Content1 | col2

Bomtillegg

Myndighetene har med virkning fra 1.oktober 2017 innført betydelige økninger på bom og rushtidsavgifter.
Transportøren får stadig økte kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgifter og miljøavgift som belastes oss ved alle passeringer. Kingsrød har dessverre sett seg nødt til å innføre et nytt bomtillegg på kr 60,- pr oppdrag.
Fra 15.desember 2017 vil dette fremgå som en ekstra varelinje på våre fakturaer.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner