Content1 | col2

Prisjustering

08.12.2017: Med bakgrunn i økende kostnadspress ser vi oss nødt til å justere våre priser med 3,9%. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.januar 2018.
Med virkning fra 15.12.2017 vil bompengetillegget være kr 60,- pr oppdrag.


Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner