Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Maut/Tysk veiavgift vil i tillegg til de eksisterende skattene avgiften er basert, nå legge til en CO2-skatt. Det har blitt gitt indikasjoner på at dette kan innebære en dobling av dagens avgiftsnivå. Hvordan dette vil bli satt ut i live og hvordan de tenker, må vi...