W dzisiejszym społeczeństwie coraz więcej komunikacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej – również faktur. Jeśli chcesz otrzymywać od nas przyszłe faktury e-mailem, wyślij e-mail do Oli Myren na adres: ola@kingsrod.no, on to załatwi. Jeśli chcesz wysłać fakturę do Kingsrød Transport e-mailem, skorzystaj z adresu: faktura@kingsrod.no.