Vi har stor medfølelse med alle som er rammet av situasjonen som følge av koronaviruset, enten det gjelder helsemessig eller økonomisk.

Samfunnet vårt har pekt ut en del helter som vi er helt avhengig av. Blant disse nevnes helsepersonell, rengjøringspersonell, butikkmedarbeidere og ikke minst sjåfører.

Vi som er en stor transport aktør har alltid vært klar over verdien av de som sitter bak rattet og som sørger for at handel og forsyning kan foregå innen de rammene vi alle forventer. Vi ønsker at du som er avhengig av en fungerende transport og logistikk-kjede, skal vite at vi gjør det vi kan for at alle skal ha et trygt arbeidsmiljø og samtidig ikke utgjøre en risiko for andre.

Våre medarbeidere er informert om våre forventninger når det gjelder hygiene og avstand til andre personer. Vask av førerhus utføres ofte og alltid mellom sjåførbytter. Flere par hansker skal benyttes til ulike aktiviteter. Kontakt mellom sjåfører og øvrige ansatte og øvrige kontaktpunkter er begrenset til et minimum. Dette gjelder ved vårt hovedkontor, på lager, terminal, på hentesteder og leveringssteder. Utveksling av papirer utføres med omhu.

Når det gjelder de av våre ansatte som jobber administrativt, følges de samme rutinene med avstand og hygiene. I tillegg har vi valgt ut en del ansatte som sitter med hjemmekontor. Vi sørger for å opprettholde tilgjengeligheten for våre kunder. Du får alltid tak i oss. Transport er i liten grad rammet av tiltakene som gjøres for å begrense koronasmitten, men grensepassering kan ta lenger tid enn vanlig. Vi opplever også at enkelte områder har lav eller helt innstilt aktivitet. Dette kan påvirke transporttilbudet, men enn så lenge er hovedregelen at all transport går omtrent som forventet.

På våre nettsider vil du enkelt kunne finne riktig kontaktperson for de ulike regionene i Norge og Europa dersom du har spørsmål om et spesielt område.

Vi ønsker alle alt godt i denne vanskelige tiden.

Med vennlig hilsen
Jon Trygve Hagen
Daglig leder