Nyheter

REDGJØRELSE OM ÅPENHETSLOVEN FOR KINGSRØD TRANSPORT AS 

Kingsrød Transport AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid medgrunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).  I vårt arbeidmed åpenhetsloven, har vi videreført praksis fra tidligere år ved at bedriften gjennomfører...

Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Den tyske CO2 avgiften som ble innført 1.12.2023, har gitt en merkbar økning i avgiftsnivået i forbindelse med transport på vei. Når det gjelder sjøfart, har Seca også økt betraktelig , og dette rammer transport på vei for de kundene som bruker sjøveien i sin...

+47 40 70 95 00

 

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015

Kingsrød Transport AS

Besøk: Statsminister Torpsvei 57
1738 Borgenhaugen

Postadresse: Postboks 513
1703 Sarpsborg - Norway

Intranett | Kvalitets- og miljøstyringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001