Det er vedtatt økning i den tyske veiskatten (Maut) på ca. 40% med virkning fra 01.01.2019. Det er først nå det er blitt klarhet i hvor mye den tyske veiskatten vil øke, og det blir derfor nødvendig for transportørene å legge denne økningen til de eksisterende takstene. Den tyske veiskatten er basert på vekt og antall kjørte kilometer innenfor de forskjellige kjøretøygruppene. Økningen vil derfor slå noe ulikt ut på de forskjellige takstene/områdene.

Klikk her for en oversikt over ny Maut for de forskjellige områdene i Tyskland og omkringliggende land der transporten passerer gjennom Tyskland.