Vi meddeler med dette at vi vil foreta en generell prisøkning på 5,8% fra 1/1-2023.
Og samtidig ønsker alle et godt nytt år inn i 2023..