Vi har spart diesel og redusert CO2 -utslipp i 2015, 2016 og 2017.
I denne 3-årsperioden har vi redusert dieselforbruket med 2,9% pr. år

I samme periode har vi totalt redusert vårt utslipp av CO2 med 832 tonn.

Dette takket være forbedret kjørestil hos våre sjåfører.