Oszczędziliśmy olej napędowy i zmniejszyliśmy emisję CO2 w 2015, 2016 i 2017 roku. W ciągu 3 lat zmniejszyliśmy zużycie oleju napędowego o 2,9% rocznie. rok

W tym samym okresie zmniejszyliśmy całkowitą emisję CO2 o 832 tony.

Dzieje się tak dzięki ulepszonemu stylowi jazdy naszych kierowców.