Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Økte avgifter Maut og Seca fra 1 desember 2023.

Den tyske CO2 avgiften som ble innført 1.12.2023, har gitt en merkbar økning i avgiftsnivået i forbindelse med transport på vei. Når det gjelder sjøfart, har Seca også økt betraktelig , og dette rammer transport på vei for de kundene som bruker sjøveien i sin...